Winner of the Pulitzer Prize

Nguyen Thanh Viet – Refugees

In this review for Tiếp Thị Thế Giới, Ngân Hà discusses The Refugees by Viet Thanh Nguyen. Phần lớn người Việt Nam đọc sách, xem phim, hay bất kỳ một tác phẩm nghệ thuật nào đều thích có “thông điệp” – nó là một từ phổ biến đến nỗi ngay khi một người bạn biết tôi […]