Winner of the Pulitzer Prize

Viet Thanh Nguyen – Writing is an urge from inside

Anh Trâm interviews Viet Thanh Nguyen about his novels, The Symapthizer, The Refugees, The Displaced, and Nothing Ever Dies for Runway. Người yêu văn chương xứ Việt hẳn đã từng nghe tên Việt Thanh Nguyễn – nhà văn gốc Việt đầu tiên đoạt giải Pulitzer văn học với tiểu thuyết đầu tay The Sympathizer. Trong […]