Winner of the Pulitzer Prize

Nguyen Thanh Viet, Pulitzer Prize 2016: “There is no single definition of Vietnamese”

Cam Ly interviews Viet Thanh Nguyen in this interview about his books and the Vietnamese identity for Nguoi Dothi.  Một ngày đầu tháng 5.2016, nhà văn Nguyễn Thanh Việt bước lên bục giảng của hội trường khoa Anh ngữ Đại học tiểu bang California tại Berkeley (UC Berkeley). Mỉm cười nhìn hơn 300 khán giả […]